י"ז בתמוז - לזכר נשמת או"מ רב שמואל יעקב וינברג זצ"ל